Evangélikus istentisztelet – 2020. december 8.

Evangélikus istentisztelet - 2020. december 8.

Evangélikus istentisztelet – 2020. december 8.

istentisztelet 

a Budahegyvidéki Evangélikus Templomból