Evangélikus istentisztelet – 2020. augusztus 23.

Evangélikus istentisztelet - 2020. augusztus 23.

Evangélikus istentisztelet – 2020. augusztus 23.

Vasárnapi istentisztelet 

a Budahegyvidéki Evangélikus Templomból