Evangélikus istentisztelet – 2020. december 25.

Evangélikus istentisztelet - 2020. december 25.

Evangélikus istentisztelet – 2020. december 25.

istentisztelet 

a Budahegyvidéki Evangélikus Templomból